Ferre Orman Ürünleri

12.000 dekarlık kavaklandırma ve Türkiye’nin en büyük ıslah projesi.


^